img

Każda osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową powinna wiedzieć, że do jej obowiązków w pewnych przypadkach należy opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Pytanie tylko, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest ona nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim dużym ułatwieniem w ratowaniu życia i mienia?

Czytaj dalej »

img

Zgodnie z § 28.1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, jest wymagane w:

Czytaj dalej »

img

Zgodnie z par. 16.1.  Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów za zagrażający życiu budynek uznaje się w sytuacji gdy występujące

Czytaj dalej »

Czym jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Definicję tego stwierdzenia można znaleźć w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Brzmi ona następująco:
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

Czytaj dalej »

Strona 3 z 3«123