img

W określonych przypadkach gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj dalej »

img

W niektórych przypadkach projekt budowlany musi zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przypadki takie opisuje Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  Projekty takie uzgadniają rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czytaj dalej »

img

Różnic pomiędzy specjalistą ochrony przeciwpożarowej a inspektorem ochrony przeciwpożarowej wyłania się kilka, wśród których pojawia się nie tylko odmienność w nazwie zajmowanego stanowiska, ale przede wszystkim w zakresie obowiązków i uprawnień. Jak zwykle trzeba sięgnąć do podstawy prawnej.

Czytaj dalej »

img

Inspektor ochrony przeciwpożarowej powinien być prawą ręką dyrektora/kierownika/właściciela w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową, powinien m.in.
– przeprowadzać kontrolę i doradzać pracodawcy w sferze przestrzegania przeciwpożarowych wymagań zarówno technicznych jak i technologicznych, a także budowlanych i instalacyjnych;

Czytaj dalej »

img

Jeśli chcesz zostać Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej nic prostszego niż odłożyć trochę gotówki i wypełnić zgłoszenie udziału w kursie! Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana takim kursem tu znajdziesz najważniejsze informacje.

Czytaj dalej »

img

Kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarowa gdy właściciel i zarządca to dwie różne osoby lub instytucje? Na pytanie powinna udzielić nam odpowiedzi ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 1a ustawy.

Czytaj dalej »

img

Przepisów przeciwpożarowych jest bardzo dożo, normują one od podstawowych zasad funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej po szczegółowe wymagania dla budynków związane z bezpieczeństwem pożarowym.  Najważniejsze z nich to:
 
 

Czytaj dalej »

Strona 2 z 3«123»