Przepisów przeciwpożarowych jest bardzo dożo, normują one od podstawowych zasad funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej po szczegółowe wymagania dla budynków związane z bezpieczeństwem pożarowym.  Najważniejsze z nich to:

 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.).

Najważniejszy przepis dot. ochrony przeciwpożarowej w randze ustawy. W ustawie zawarte są przepisy z zakresu:

 • Zapobiegania pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu,
 • Organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • Działań ratowniczych,
 • Uprawnień strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych,
 • Świadczeń rzeczowych i finansowych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

FIREX Usługi ppoż

Rozporządzenia normuje  wymagania dotyczące:

 • Czynności zabronionych i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym wymagania dotyczące opracowania dokumentu pod tytułem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • Używania i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • Organizacji ewakuacji, w tym kiedy uznaje się budynek za zagrażający życiu,
 • Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, m.in. gdzie powinna być i jakie spełniać wymagania
 • Stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i gaśnic,
 • Instalacji technicznych, m.in wymagania dot. usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych i kominowych
 • Prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz oceny zagrożenia wybuchem,
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze. zm.).

Rozporządzenie potocznie nazywane warunkami technicznymi, określa:

 • Odporność pożarową budynków,
 • Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe ,
 • Drogi ewakuacyjne,
 • Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego,
 • Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji,
 • Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
 • Wymagania przeciwpożarowe dla garaży,
 • Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich,
 • Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych,
 • Inne wymagania techniczne stawiane budynkom.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).


Rozporządzenie określa m.in:

 • Rodzaje obiektów wymagających przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożarów,
 • Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych,
 • Wymagania dla dróg pożarowych, w tym do jakich obiektów musi być doprowadzona droga pożarowa,

Wkrótce pojawi się część II omówienia przepisów przeciwpożarowych.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.1/5 (20 votes cast)
Przepisy przeciwpożarowe, 4.1 out of 5 based on 20 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • przepisy przeciwpożarowe
 • przepisy ppoż
 • przepisy pożarowe
 • ppoż przepisy
 • Przepisy Przeciw Pozarowe
 • przepisy ochrony przeciwpożarowej
 • rozporządzenie ppoż
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Tagi : , , , ,

4 komentarze to “Przepisy przeciwpożarowe”

 1. addi Napisał/a:
  22.08.11

  Brakuje jeszcze kilku ważnych aktów prawnych… aczkolwiek ciekawa ściągawka gdzie czego szukać. Pozdrawiam

 2. ppoż Napisał/a:
  19.06.13

  Bardzo ładnie streszczone to co najważniejsze. Chętnie przeczytałbym więcej takich informacji typowo prawnych na tym portalu.

 3. Szalona Halinka Napisał/a:
  27.09.13

  Ciekawy reportaż.

 4. Hosting Napisał/a:
  22.10.16

  Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu nie zwalnia ze spelniania wymogow stawianych przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpozarowe obowiazujace na dzien rozstrzygania sprawy.

Napisz komentarz