Ssystem sygnalizacji pożaruZgodnie z § 28.1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych gdy ich strefa pożarowa jest większa niż 5 000 m2,

b) wielokondygnacyjnych gdy ich strefa pożarowa jest większa niż 2 500 m2;

Przykład: Galeria handlowa trzykondygnacyjna o powierzchni strefy pożarowej 3000 m2

 • teatrach gdy mają więcej niż 300 miejsc;
 • kinach gdy mają więcej niż 600 miejsc;
 • budynkach, w których na cele gastronomiczne jest przeznaczonych ponad 300 miejsc;

Przykład: Restauracja, w której jest powyżej 300 miejsc.

 • salach widowiskowych i sportowych gdy mają więcej niż 1 500 miejsc;

Przykład: Sala sportowa z ilością miejsc powyżej 1 500 miejsc.

 • szpitalach /nie dotyczy szpitali psychiatrycznych/ oraz w sanatoriach — gdy mają ponad 200 łóżek w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych gdy mają ponad 100 łóżek w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych gdy mają ponad 100 łóżek w budynku;
 • zakładach pracy gdy zatrudniają ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

Przykład: Budynek biurowy o wysokości 60 m.

 • budynkach zamieszkania zbiorowego, gdy przewidywany okres pobytu osób / tych samych/ przekracza trzy doby oraz mają ponad 200 miejsc noclegowych;

Przykład: Akademik z 300 miejscami noclegowymi.

 • budynkach zamieszkania zbiorowego gdy przewidywany okres pobytu osób / tych samych/ nie przekracza trzech dób oraz mają ponad 50 miejsc noclegowych;
 • archiwach, które są wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, które są wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, które mają zasięg wojewódzki lub krajowy i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych, które maja pojemność powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych, które mają pojemność od 5 000 do 10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, których strefa pożarowa jest większa niż  1 500 m2 lub zajmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

Przykład: dwukondygnacyjny garaż podziemny.

 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

Przykład: dworzec kolejowy przeznaczony do przebywania 600 osób.

 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, które zawierają zbiory tworzące w całości lub w część zasób biblioteczny


System sygnalizacji pożaru służy do automatycznego wykrywania pożaru w jego początkowej fazie oraz w zależności od potrzeb przesyłania informacji o pożarze do straży pożarnej oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych np. dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiania.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.4/5 (8 votes cast)
System sygnalizacji pożaru, 4.4 out of 5 based on 8 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • system sygnalizacji pożaru przepisy
 • sygnalizacje p poż
 • sygnalizacja pożaru przepisy
 • system sygnalizacji pożaru wymagania
 • system sygnalizacji pożarowej przepisy
 • gdzie wymagana jest system sygnalizacji pożarowej

Tagi : , ,

Napisz komentarz