Budynek zagrażający życiuZgodnie z par. 16.1.  Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów za zagrażający życiu budynek uznaje się w sytuacji gdy występujące

w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi a ma to miejsce gdy /z zastrzeżeniem par. 45 w/w rozporządzenia/:

 

 

 • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

Przykład: Wymagana szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie więcej niż 20 osób wynosi 1,2 m, w przypadku gdy faktyczna szerokość tej drogi jest mniejsza niż 0,8 m budynek można uznać za zagrażający życiu.

 • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

Przykład: Wymagana długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu w strefie pożarowej zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 10 m, w przypadku gdy faktyczna długość jest większa niż 20 m budynek można uznać za zagrażający życiu.

 • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
  • okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
  • okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

Przykład: Występowanie w szpitalu sufitów podwieszanych z materiałów kapiących pod wpływem ognia

 • niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;

Przykład: Niezastosowanie co najmniej dwóch obudowanych klatek schodowych oddzielonych od poziomych dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym.

 • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;

Przykład: Niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w dwukondygnacyjnym przedszkolu.

 • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Przykład: Brak oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w szpitalu lub przedszkolu.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Budynek zagrażający życiu, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • budynek zagrażający życiu
 • kategorie zagrożenia ludzi przykłady
 • kategorie zagrożenia ludzi zl przykłady
 • budynek zagrażający życiu ludzi
 • budynki zagrażające życiu ludzi

Tagi : , ,

Napisz komentarz