Gęstość obciążenia ogniowego (Q) jest to wartość określona w megadżulach (MJ) określająca średnią wartość cieplna wszystkich materiałów palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym budynku lub wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych.

Wzór na gęstość obciążenia ogniowego

Q – gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2],
n – liczba materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku,
Gi – masa poszczególnych materiałów palnych [kg],
F – powierzchnia pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska [m2],
Qci – ciepło spalania poszczególnych materiałów palnych [MJ/m2]

Ciepło spalania (Qci) części materiałów palnych można znaleźć w normie PN-B-02852 – Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Do obliczania gęstości obciążenia ogniowego nie uwzględnia się materiałów zanurzonych w wodzie oraz tych, których zawartość wody wynosi ponad 60%. Dodatkowo wcześniej wymieniona norma zawiera wykaz materiałów palnych, których przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego bierze się 10 i 20 %

Od obliczonej maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego zależy m.in.:

 • wielkość dopuszczalnej strefy pożarowej,
 • Klasa odporności pożarowej budynku,
 • Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych,
 • warunki ewakuacji,
 • wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne,
 • zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • droga pożarowa,
 • usytuowanie budynku względem innych budynków,
 • i inne wymagania

Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla budynków, stref pożarowych i placów składowych zakwalifikowanych jako produkcyjno – magazynowe [PM].

Jak widać gęstość obciążenia ogniowego jest bardzo ważnym parametrem pożarowym od którego zależy wiele wymagań ppoż, jakie musi spełniać budynek. Ważna wartością jest 500 MJ/m2, od której zdecydowanie wzrastają wymagania ppoż dla przedmiotowego obiektu.

W takim razie nasuwa się proste pytanie: Jak zmniejszyć gęstość obciążenia ogniowego? Wystarczy przeanalizować wzór na obliczanie gęstości obciążenia ogniowego aby stwierdzić, że jeśli chcemy zmniejszyć gęstość obciążenia ogniowego należy np.:

 • zmniejszyć ilość przechowywanych materiałów palnych,
 • zmienić przechowywane materiały palne na te o mniejszym cieple spalania,
 • zwiększyć powierzchnię dla której określamy (Q)
 • zmienić formę składowania materiałów palnych.

W praktyce pod uwagę bierze się praktycznie tylko zmniejszenie ilości przechowywania materiałów palnych. Pozostałe metody zazwyczaj są niemożliwe do wprowadzenia z uwagi na proces technologiczny lub koszty z tym związane np. rozbudowa budynku

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.3/5 (3 votes cast)
Gęstość obciążenia ogniowego, 4.3 out of 5 based on 3 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • norma obciążenie ogniowe
 • obciązenie ogniowe jak wyliczyc
 • polska norma obciążenie ogniowe EXCEL
 • gęstość obciążenia ogniowego dla pm
 • gęstość obciążenia ogniowego norma

Napisz komentarz