W Polskim prawodawstwie wyróżnia się podział na trzy grupy budynków pod względem ich przeznaczenia:

 • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
 • produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
 • inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

Kategoria Zagrożenia Ludzi czyli:

Budynki mieszkalne czyli:

 • mieszkalne jednorodzinne,
 • mieszkalne wielorodzinne

Budynki zamieszkania zbiorowego są wszystkie budynki przeznaczone do czasowego zamieszkania w nich ludzi przebywających poza stałym miejscem zamieszkania czyli m.in.:

 • hotele, hostele, motele,
 • internat i bursy szkolne, akademiki, domy studenckie,
 • pensjonaty, schroniska turystyczne, domy wczasowe, sanatoria,
 • budynki koszarowe,
 • budynki zakwaterowania na terenie zakładów karnych, aresztów, domów poprawczych i schronisk dla nieletnich

a także budynek do stałego pobytu ludzi m.in.:

 • domy dziecka,
 • domy zakonne i klasztory.

Budynki użyteczności publicznej są to wszystkie budynki lub ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe przeznaczone do realizowania m.in. funkcji:

 • administracji publicznej (np. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, urząd pracy itd. ),
 • oświaty i szkolnictwa wyższego (np. szkoła, przedszkole, żłobek, uniwersytet, politechnika itd.),
 • wymiaru sprawiedliwości (sąd, prokuratur itd.),
 • kultury (np. gminny ośrodek kultury, kino, teatr, filharmonia, muzeum itd.),
 • kultu religijnego (np. kościół, bazylika, synagoga, sanktuarium itd.),
 • nauki (np. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Polska Akademia Nauki),
 • opieki zdrowotnej (np. szpital, przychodnia zdrowia, itd.),
 • opieki społecznej i socjalnej (np. dom pomocy społecznej, domy dziennego pobytu emeryta itd.),
 • obsługi bankowej (np. bank),
 • pocztowej i telekomunikacyjnej (np. Poczta Polska, salony telefonii komórkowej itd.),
 • handlu (np. sklep, supermarket, hala targowa itd.),
 • usług (usługi ppoż i bhp, prawnicze, notarialne itd.),
 • sportu (np. hala sportowa, stadion piłkarski, stadion lekkoatletycznych, basen),
 • turystyki (np. agroturystyka itd.),
 • obsługi pasażerskiej (np. dworzec autobusowy, dworzec kolejowy itd.)
 • gastronomii (np. restauracje, jadłodajnie, stołówki itd.)
 • biurowe i socjalne.
 • pozostałe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji


Budynki produkcyjno – magazynowe tzw. (PM) czyli m.in.:

 • hale produkcyjne,
 • hale magazynowe,
 • fabryki itd.


Budynki inwentarskie tzw. (IN) czyli m.in.:

 • stodoły,
 • obory,
 • fermy drobiu i innych zwierząt itd.
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Podział budynku ze względu na realizowana funkcje, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Napisz komentarz