Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki pod względem wysokości dzielimy na cztery grupy: niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe. Podział na w/w grupy normuje §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podział na grupy pod względem wysokości:

 • niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • średniowysokie (SW) – od 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokie (W) – od 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Określenie grupy wysokości na podstawie liczby kondygnacji dotyczy budynków mieszkalnych czyli zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (KZL) ZL IV.

Przy czym należy pamiętać, że wysokość budynku mierzy się od poziomu najniżej położonego wejścia do budynki lub jego części, które znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej do:

 • do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, (nie uwzględniania się wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych), bądź
 • do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Budynki dzieli się na grupy pod względem wysokości w celu wyznaczenia im odpowiednich wymagań technicznych i użytkowych. Im wyższa grupa wysokości tym wyższe wymagania stawiane są takiemu budynkowi.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.0/5 (5 votes cast)
Podział budynków pod względem wysokości, 4.0 out of 5 based on 5 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • budynek niski
 • budynek średnio wysoki
 • budynek średniowysoki
 • kiedy budynek średniowysoki
 • klasyfikacja budynków ppoż
 • podzial budynkow ze wzgledu na wysokosci
 • podział zup ze względu na zagęszczenie
 • klasyfikacja bialek ze wzgledu na budowe

Napisz komentarz