W obecnie obowiązujących przepisach wyróżnia się pięć kategorii zagrożenia ludzi, które określa się symbolami od ZL I do ZL V. Dokładny podział na wymienione kategorie określa § 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z tym podziałem do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi (ZL) zalicza się następujące budynki lub ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe:

 • ZL I – które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; np. sale gimnastyczne, teatry, kina, supermarkety, hale widowiskowe itd.
 • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, np. przedszkola, żłobki, szpitale, domy opieki społecznej, domy starców, hospicja itp.;
 • ZL III – użyteczności publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; np. budynki administracyjno – biurowe, małe sklepy,
 • ZL IV – mieszkalne jedno i wielorodzinne; np. domy mieszkalne, bloki mieszkalne
 • ZL V – zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; np. hotele, bursy szkolne, motele, internaty itd.

Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) jest umownym podziałem wprowadzonym przez przepisy, określającym stopień zagrożenia występujący w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Zakwalifikowanie budynku lub jego części do kategorii zagrożenia ludzi wpływa na to jakie wymagania ppoż będzie musiał spełniać ten budynek. Należy również pamiętać, że budynek lub jego część stanowiąca odrębną strefę pożarową można zaliczyć do jednej lub więcej niż jednej kategorii ZL.

W przypadku zakwalifikowania budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową do więcej niż jednej KZL, w/w budynek lub jego cześć powinna spełniać wymagania przewidziane dla wszystkich KZL do jakich został zakwalifikowany.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.2/5 (29 votes cast)
Kategorie zagrożenia ludzi [KZL], 4.2 out of 5 based on 29 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • kategoria zagrożenia ludzi
 • kategorie zagrożenia ludzi
 • kategorie zl
 • kategorie pożarowe
 • amazon
 • bank jaka kategoria budynku
 • czy szatnie w zakładzie zalicza sie do obiektów PM
 • Do której kategorii zagrożenia ludzi zalicza się kościół?

1 Komentarz to “Kategorie zagrożenia ludzi [KZL]”

 1. Maciek Napisał/a:
  18.03.18

  Bardzo pomocny artykuł (:

Napisz komentarz