Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w ostatnich latach pokazują bardzo duży procent nieprawidłowości związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej budynków spośród wszystkich stwierdzanych nieprawidłowości. Jednymi z najczęstszych niedociągnięć są m.in.

 • Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych i przeciwpożarowych,
 • Nieprawidłowe warunki raz organizacja ewakuacji,
 • Nieprawidłowości związane z urządzeniami przeciwpożarowymi oraz gaśnicami,
 • Nieprawidłowości związane z opracowywaniem i znajomością instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego system zarządzanie bezpieczeństwem

Nieprawidłowości występują zarówno w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego jaki i produkcyjno – magazynowych. Zastanawiać by się można z jakich przyczyn występują najczęściej nieprawidłowości. Pewnie ogromną rolę wśród przyczyn odgrywają pieniądze, a dokładnie próba oszczędności w funkcjonowaniu obiektem kosztem ochrony przeciwpożarowej. Inną ważną przyczyną może być brak wiedzy, jakie warunki ochrony przeciwpożarowej powinien spełniać budynek. Wśród nieprawidłowości widać bardzo dobrze brak systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w budynkach. Zastanawiając się co mogło by zmienić taki stan rzeczy, ma myśl od razu przychodzi instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. To ona powinna wyeliminować jedną z przyczyn nieprawidłowości jaką jest nieznajomość wymagań przeciwpożarowych jakie powinien spełniać budynek. Aby udowodnić postawioną tezę, należy przede wszystkim powiedzieć co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w § 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wśród najważniejszych elementów tego dokumentu znajdują się zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej osób będących stałymi użytkownikami, warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacji.

Dlaczego właśnie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, może być takim systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w budynku?


FIREX Usługi ppoż

Przede wszystkim dlatego, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, którego opracowania wymagają przepisy przeciwpożarowe w większości budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV) oraz produkcyjno – magazynowych. Określa to § 6 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, za którego opracowanie odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów. W związku z tym nie ma przeszkód aby osoby odpowiedzialne za opracowanie instrukcji, określiły w niej system zarządzania bezpieczeństwem w budynku, czyli m.in.:

 •   warunków ochrony przeciwpożarowej,
 •   sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 •   sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
 •   sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
 •   sposobów praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
 •   sposobów zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
 •   zadań i obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla poszczególnych użytkowników,
 •   czynność zabronionych w budynku

 

Jak każdy system tak i system bezpieczeństwa pożarowego aby dobrze funkcjonał musi być aktualizowany. I w tym aspekcie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego spełnia ten warunek. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w rozporządzenia instrukcja podlega okresowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata lub po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście jest to czas maksymalny po jakim wg. rozporządzenia należy zaktualizować instrukcję, nic nie stoi na przeszkodzie aby taką aktualizację robić częściej jeśli jest taka konieczność. Każdą aktualizację instrukcji należy wpisać w karcie aktualizacji z zanotowanie co zostało zaktualizowane.

Moment opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to bardzo dobry czas na tworzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, zwłaszcza, że takie czynności mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mówi o tym art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. To kolejny powód dzięki któremu tworzony system bezpieczeństwa pożarowego powinien być na odpowiednim poziomie. Dodać należy, że ustawodawca narzucił nie tylko opracowanie ale i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w związku z tym każdy użytkownik budynku powinien się z nią zapoznać. Co sprawia, że wszystkie zawarte tam procedury powinny być znane ogółowi.

Wniosek jest jeden, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może być swego rodzaju zbiorem procedur systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku, ale aby tak było musi być fachowo opracowana. Nie może być traktowana jako wymagany dokument, który musi zostać opracowany.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • program do tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pozarowego
 • program do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Tagi : ,

12 komentarzy to “Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie”

 1. Rafal Napisał/a:
  06.06.12

  Nigdy nie myślałem o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tych kryteriach. Daje domyslenia ten artykuł i motywuje aby jeszcze bardziej przykładać się do opracowywania instrukcji. Zawsze twierdziłem, że to potrzebny dokument a tutaj jest dokładnie wyjasnione dlaczego. Teraz będe miał argument w rozmowie ze znajomymi, którzy są sceptycznie nastawieni do instrukcji ppoż.

 2. W pełni zgadzam się z przełsaniem artykułu. W trakcie każdych czynności kontrolno-rozpoznawczych uczulam kontrolowanych, aby tak właśnie traktowali ten dokument.

 3. Piter Napisał/a:
  05.02.13

  Opracowanie instrukcji wiąże się z koniecznością posiadania fachowej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej /zarówno przepisów ppoż jak i procedów ppoż/. W przyszłości może to wpływać na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników obiektów związane ze skutecznością prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych i możliwości ewakuacji w przypadku powstania pożaru. Dlatego powinna być opracowana przez kompetentne osoby.

 4. Shelly Q. Marks Napisał/a:
  09.06.13

  Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji obiektu. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

 5. Gold Price Napisał/a:
  31.07.13

  Zasady dobrej praktyki – co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (warto zaznaczyć, że Klient często nie zna lub nie pamięta prawidłowej nazwy dokumentu; często otrzymujemy zapytanie dotyczące ceny dokumentu o nazwie: instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja ppoż., instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ochrony pożarowej, instrukcja pożarowa, postępowania na wypadek pożaru itd.). Poprawna nazwa brzmi „instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

 6. Silver Price Napisał/a:
  11.08.13

  Bardzo dużo się mówi o wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla określonych obiektów. Tylko, po co potrzebna jest nam instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Dla właściciela/ administratora jest podstawowym źródłem na temat wymagań, jakie powinien spełniać budynek, jego obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej i oczywiście zasad postępowania w przypadku pożaru. Natomiast dla zwykłego użytkownika budynku jest głównie dokumentem, który zawiera procedury postępowania w celu zapobieżenia pożarowi oraz sposoby zachowania się, gdy taki pożar powstanie. Wiele osób mylnie, traktuję instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jako „wymagany przepisami dokument”.

 7. jarek Napisał/a:
  27.08.13

  witam
  z całym szacunkiem dla osób zajmujących sie opracowywaniem instrukcji pozarowych ale nie przynoszą właściwego efektu osobami które znaja taką instrukcje sa opracowujący i kontrolujący pozatym nikt tego nie czyta jest to smutne ale niestety prawdziwe.
  po pierwsze instrukcja powinna być maksymalnie krótka i zrozumiała (sory nikt nie czyta książek a co dopiero instrukcji i kto sie zna na rysunku technicznym humanista ?)
  po drugie szkolenie i pokazywanie
  po trzecie całkowicie ogólna instrukcja ewakuacji maksymalnie na 2 stronach
  po czwarte lepsze oznakowanie dróg ewakuacyjnych a nie szkicowanie planów
  po piąte przychodzący petent , klient napewno nie zna instrukcji ani planów ewakuacji więc dla kogo piszemy
  nie róbmy sztuki dla sztuki to nie ma sensu

 8. kpt. Artur Kiestrzyn Napisał/a:
  25.09.13

  Nietstey nikt, albo prawie nikt nie czyta instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z bardzo prostego powodu. Po prostu opracowujący te instrukcje wrzucają do nich całą posiadaną „wiedzę”. Niekoniecznie związaną z obiektm, którego instrukcja dotyczy. Ponadto w każdym obiekcie pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym są prace spawalnicze. Do tego tona protokołów, zewzwoleń, itd. NIKT nie zada sobie trudu, aby przemyśleć, czy rzeczywiście w obiekcie kiedykolwiek dojdzie co takich prac. Osobnym problemem są ibp dla obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej. Nagminnie w tych dokumentach to nie system jest głównym „czujnikiem pożarowym”, a dalej człowiek. Ostatnio podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych śmiałem podwazyć instrukcję jednego z kolegów oficerów. Przykre to, bo nawet on nie rozumiał swoich ewidentnych błędów, Ale to już całkiem inna historia. Przecież to kontrolujący jest głąbem.

  • Robert Napisał/a:
   17.11.17

   „Bardzo dużo się mówi o wymogu opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla określonych obiektów. Tylko, po co potrzebna jest nam instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? ”

   I tu się kłania chyba to co njbardziej kuleje w tej tematyce. Sposób zaznajamiania z przepisami ppoż dotyczący konkretnego użytkownika.

   Ze świeca znaleźć włodarza obiektu i opracowującego, który są w stanie określić jak rozdzielone są poszczególne zadania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego. Któż wie np jak się serwisuje się elementy krytyczne u podnajemcy (np piece gazowe w bistro dużej galerii)? Stąd nie dziwmy się, ze nikt nie czyta bo mnie jako opracowującego to interesuje ale pana Zenka sprzątacza garażu w ogóle.

 9. Erica Q. Hartman Napisał/a:
  19.12.13

  Zasady dobrej praktyki – co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (warto zaznaczyć, że Klient często nie zna lub nie pamięta prawidłowej nazwy dokumentu; często otrzymujemy zapytanie dotyczące ceny dokumentu o nazwie: instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja ppoż., instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ochrony pożarowej, instrukcja pożarowa, postępowania na wypadek pożaru itd.). Poprawna nazwa brzmi „instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

 10. Karol Napisał/a:
  26.04.16

  Instrukcja ppoż to kwestia która przez wielu administratorów budynków jest pomijana co nie powinno mieć miejsca! Tu chodzi o życie ludzi więc warto się tym zainteresować.

 11. Robert Napisał/a:
  17.11.17

  sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane

  wg mnie ten element został bardzo niefortunnie wymieniony w rozporządzeniu.

  Co znaczy przewidywany?
  Podejrzewam, że to niestety relikt, kiedy prace nppoż były zupełnie czymś innym niż są dzisiaj.
  Co najciekawsze nie ma czegoś jak roboty remontowo- budowlane.
  Pierwsza sprawa. prace budowlane są realizowane na podstawie konkretnych przepisów wynikających z prawa budowlanego. Remontowe też odnajdziemy definicje.
  Jak wiec można przewidywać coś, co reguluje coś zupełnie innego.
  Prowadzi to nawet do takie kuriozum, że padają wyroki za nie przestrzeganie prowadzania reżimu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy produkcji elementów stalowych.
  System zezwoleń i procedur ok, tylko w sumie dla kogo i przez kogo wydawanych.
  Jeśli na obiekcie robimy remont gdzie będą hulały szlifierki, spawarki i palniki to najczęściej prace realizowane z wydzielaniem obszaru remontu z usunięciem wyposażenia.
  Jedynie prace w strefach można w jakimś stopniu przewidywać. Zwykle jednak to też nie będą remonty czy budowy, a usuwanie awarii.

  Tak wiec przeciętna IBP do 1/3 wypocin na temat PNPPoż z zezwoleniami i bez konkretów jakie w danym miejscu należy zastosować rozwiązanie zapobiegawcze. normalnie otwarta karta dla dochodzeniowych jak zaistnieje pożar.

Napisz komentarz do Piter