W określonych przypadkach gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

rozwiazania zamienne w ppożPodstawy prawne, które umożliwiają zastosowanie rozwiązań zamiennych:

1 ) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2 ) Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3) Rozporządzenie MSWiA dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

4) Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA (1) właściwy komendant wojewódzki PSP wyraża zgodę, wyraża zgodę pod warunkiem lub nie wyraża zgody, na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż odkreślono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach określonych w tych przepisach, oraz na stosowanie  rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

Rozwiązania zamienne określone w rozporządzeniu (2)

Wymagania, o których mowa w § 1 rozporządzenia (2) dotyczące przypadków określonych w §2 ust. 1 i 2, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP.

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków określonych w §2 ust. 3a  wymagania, o których mowa w § 1 rozporządzenia (2), z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP.


Rozwiązania zamienne określone w rozporządzeniu (3)

Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia (3) w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami  lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w

 • § 19 (dotyczy wymogu stosowania hydrantów 25),
 • § 23, (dotyczy zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z określonej liczby hydrantów),
 • § 24 (dotyczy zasilania instalacja wodociągowej przeciwpożarowej),
 • § 25 ust. 1, 2, 5 i 6 (dotyczy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej),
 • § 27 ust. 1 i 2 (dotyczy wymogu stosowania stałych urządzeń gaśniczych),
 • § 28 ust. 1 (dotyczy wymogu stosowania systemu sygnalizacji pożarowej),
 • § 29 ust. 1 (dotyczy wymogu stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego),
 • § 38 ust. 1 (dotyczy pasów przeciwpożarowych w lasach),

zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Rozwiązania zamienne określone w rozporządzeniu (4)

Zgodnie z § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia (4)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP.

Różnicą pomiędzy trybem postępowania  określonym w rozporządzeniach (2), (3) i (4) jest fakt, że w przypadku trybu określonego w rozporządzeniach (2) i (3) wymagane jest złożenie przez wnioskodawcę ekspertyzy technicznej natomiast w przypadku trybu określonego w rozporządzeniu (4) wystarczy wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Ekspertyza ppoż to dokument, który może opracować tylko rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.7/5 (9 votes cast)
Odstępstwa od wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej, 3.7 out of 5 based on 9 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • odstępstwo od przepisów pożarowych
 • odstępstwo ppoż
 • odstępstwo od przepisów p poż
 • odstępstwo od warunków ppoż
 • odstępstwa Cenowe
 • odstępstwo od przepisów ppoż
 • zastosowanie przepisów ppo dla budynków istniejących
 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych ile sie czeka

Tagi : , ,

2 komentarze to “Odstępstwa od wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej”

 1. Tomasz Napisał/a:
  30.06.14

  Jakiś czas temu sam stanąłem przed podobnym dylematem. Nie wiedziałem a właściwie wg mnie przepisy nie były jasno sformułowane, czy mnie i moją działalność obowiązuje wymóg posiadania instalacji przeciwpożarowej. Swoją firmę prowadzę w Poznaniu i w okolicach postanowiłem znaleźć jakąś zewnętrzną firmę i się udało. Mogę polecić komuś kto będzie miał podobny problem.

  Tomasz.

  • Robert Napisał/a:
   04.07.17

   Witam Panie Tomaszu, czy może Pan podać namiary rozsądną na firmę , która zajuje się instalacjami ppoż. ? Pozdrawiam RK

Napisz komentarz