Różnic pomiędzy specjalistą ochrony przeciwpożarowej a inspektorem ochrony przeciwpożarowej wyłania się kilka, wśród których pojawia się nie tylko odmienność w nazwie zajmowanego stanowiska, ale przede wszystkim w zakresie obowiązków i uprawnień. Jak zwykle trzeba sięgnąć do podstawy prawnej.

Inspektor ppoż vs Specjalista ppożW Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, pojawiają się kwestie związane z wymaganiami stawianymi przed osobą odpowiedzialną za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Art. 4.

1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany […]

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego — inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego — technika pożarnictwa.

Warto również sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
§ 4. 1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, obejmuje w szczególności:

 1. organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;
 2. zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów;
 3. wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
 4. rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 6. tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

§ 4. 2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej, obejmuje w szczególności:

 1. organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;
 2. zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;
 3. wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 4. przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;
 5. sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 6. zasady ewakuacji ludzi i mienia;
 7. zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej, natomiast szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, prowadzą pozostałe szkoły PSP i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich PSP.


W skrócie, różnica przejawia się w tym, że:

Inspektor Ppoż. uprawniony jest wyłącznie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które odnoszą się do obowiązków władającego budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
Specjalista Ppoż. posiada kwalifikacje rozszerzone o możliwość wykonywania czynności obejmujących również inne obszary organizacji ochrony przeciwpożarowej np. organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, powiatu czy województwa.

Warto również wspomnieć, że uprawnienia ppoż posiadają także absolwenci szkół strażackich. Osoby, które ukończyły Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie lub Poznaniu albo  Centralną Szkołę PSP w Częstochowie posiadają tytuł technika pożarnictwa i uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej równe inspektorowi ochrony przeciwpożarowej. Osoby, które ukończyły Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie posiadają tytuł inżyniera pożarnictwa i uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej  równe specjaliście ochrony przeciwpożarowej. Warto mieć na uwadze, że nauka w szkołach strażackich jest nieporównywalnie dłuższa więc i wiedza tych osób powinna być większa. Dodatkowo osoby te posiadają wiele innych uprawnień wynikających z innych przepisów.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.2/5 (13 votes cast)
Czym się różni inspektor ppoż. od specjalisty ppoż.?, 4.2 out of 5 based on 13 ratings

Osoby które czytały ten artykuł znalazły goszukając:

 • uprawnienia ppoż
 • kurs ppoż
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej
 • specjalista ppoż
 • uprawnienia inspektora ppoż
 • inspektor ppoż uprawnienia
 • specjalista ppoż uprawnienia
 • inspektor ppoz kurs

Tagi : , , ,

12 komentarzy to “Czym się różni inspektor ppoż. od specjalisty ppoż.?”

 1. Rafał Napisał/a:
  02.04.12

  Czyli jednym słowem specjalista ppoż ma większe uprawnienia od inspektora ppoż. Dodać można, że aby zdobyć uprawnienia o jakich mowa wyżej można pójść do szkoły strażackiej. Np. szkoły aspirantów po ukończeniu dają tytuł technika pożarnictwa z uprawnieniami takimi jak inspektor ppoż, aczkolwiek wiedza zdobyta w dwa lata jest napewno większa niż podczas krótkiego kursu. Szkoła Główna Służby Pożarniczej nadaje tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego i uprawnienia jak specjalista ppoż. Tutaj nauka trwa przez 4 lata wiec dysproporcje pomiedzy szkoleniem specjalistów ppoż a inżynierem bezpieczeństwa pozarowego w zdobytej wiedzy jeszcze wieksze niż w przypadku inspektora ppoż a technika pożarnictwa.
  Pozdrawiam i dziekuję za fajny artykuł.

 2. Przemek Napisał/a:
  10.08.12

  Umiejętności i uprawnienia inżyniera bezpieczeństwa pożarowego są jasno wypisane na dyplomie… Nie wiem jak można napisać, że człowiek po 2tyg. kursie ma takie same uprawnienia. Polecam kontakt z SGSP i wyjaśnienie nieprawidłowości.

  • admin Napisał/a:
   10.08.12

   Artykuł dotyczy inspektora i specjalisty a uprawnienia uzyskiwane dzięki szkołom strażackimi są tylko przywołane aby wyjaśnić, że też mają uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej specjalista ochrony przeciwpożarowej i inżynier bezpieczeństwa pożarowego maja uprawnienia rozszerzone… w porównaniu z inspektorem i technikiem. Taki był cel artykułu. Nie ulega wątpliwości, że inżynier bezpieczeństwa pożarowego powinien mieć nieporównywalnie większe wiadomości oraz że ma większe uprawnienia wynikające z innych przepisów np. ustawa o psp czy też przytoczonych zapisów na dyplomie. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku inspektora ochrony przeciwpożarowej i technika pożarnictwa /nauka trwa dwa lata/.

   Artykuł zostanie zmodyfikowany o zapis „uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej”.

   Pozdrawiam i dzekuję za uwagę. Zgadam się z nią w 100%.

 3. martin Napisał/a:
  20.08.12

  Byłem na kursie w Częstochowie . Gó…wno się dowiedziałem. Materiały do szkoleń dostaliśmy dopiero w drugim tygodniu i na płycie. Ci co mieli noclegi wykupione mieli problemy żeby wydrukować. Testy rozmijały się z zakresem wiedzy na prezentacjach. Uważam że zapłacenie za kurs 2500 zł na 5 lat to przesada. Wykładowcy puszczali filmiki brak wiedzy i umiejętności nauczania.
  Chwalidu..pstwo niektórych strażaków było ogromne. Nie mówiąc już o lataniu z gaśnicą po placu. Nuda. Po niby 8 h wykładów był czas wolny więc każdy latał po browar. Katastrofa. Nie warto. Siądźcie na kanapie zróbcie sobie dobrą kawę i czytajcie przepisy i książki z tego zakresu a zagniecie każdego niby wyuczonego inspektora czy specjalistę ppoż.

 4. Janusz Napisał/a:
  31.12.12

  Niby kto i po co miałby zaginać inspektorów i specjalistów? Każdy zdolny człowiek może nauczyć się wszystkiego i o to chodzi aby ludzie współpracowali w zakresie bezpieczeństwa a nie udowadniali sobie wyższości…

 5. Karol Napisał/a:
  03.01.13

  Nauczyć się można wszystkiego tylko pytanie co nam z wiekszości takiej wiedzy… jak wiadomo większość tematów związanych z bezpieczeństwem pożarowym opiera się na przepisach a te nie zawsze da sie jednoznacznie zinterpretować bez wymaganego doświadczenia. Więc niech wszyscy zapamiętają, że wiedza wiedzą ale musi być poprarta doświadczeniem. Bo takiego delikwenta, który twierdzi, że wszystkiego można się łatwo nauczyć należało by profilaktycznie „zagiąć” w kilku pytaniach i zmieni podejście.
  Pozdrawiam

 6. Robert Napisał/a:
  11.02.13

  Witam!
  Czy ktoś może mi odpowiedzieć, dlaczego można zdobyć tytuł inżyniera pożarnictwa (studia cywilne SGSP), a nie można zdobyć tytułu technika pożarnictwa będąc cywilem?
  Pozdrawiam.

  • admin Napisał/a:
   11.02.13

   Trudne pytanie, które należało by zadać, w którejś ze szkół pożarniczych lub KG PSP. Tytuł technika pożarnictwa wszedł w życie ok. roku 2007 gdy zmieniono sposób zaliczenia końcowego w SA PSP z prac zaliczeniowych na egzamin końcowy /prawdopodobnie w związku z dostosowaniem polskiego szkolnictwa do standardów UE/. Z zasady Szkoła Aspirantów bo tylko te szkoły nadają tytuł technika pożarnictwa jest przeznaczona dla strażaków PSP.

 7. Noemi Napisał/a:
  06.07.13

  Nie będzie już konieczne ukończenie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej ani tytuł technika pożarnictwa. Wystarczy, jeśli pracownik ukończy szkolenie wstępne bhp, a następnie odbędzie szkolenie okresowe bhp, w zakres których wchodzić będą zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej. A zatem pracownik z tytułem technika bhp, mający ukończone szkolenie wstępne i odbyte szkolenia okresowe, będzie mógł wykonywać czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Te zmiany mają wejść w postulowanym przez MPiPS rzporządzeniu.

 8. Gosia Napisał/a:
  08.07.13

  A czy ktoś robił SIOP w SA PSP w Poznaniu? Jakie refleksje? Wybieram się w tym roku i chciałabym wiedzieć, czy warto 😉

  Swoją drogą, Robert, dobre pytanie… Też mnie zastanawiało, dlaczego inż. może być cywil, ale technikiem już nie 😉 Może kiedyś się to zmieni.

  Generalnie przykre jest to, że wyłącznie studia mundurowe na SGSP (albo tata-wysoko-postawiony-strażak) gwarantują pracę w strukturze PSP, a cywil „z ulicy” (bez „plecaka”) nie ma szans na etat w korpusie służby cywilnej :/

 9. Scot W. Hines Napisał/a:
  28.08.13

  Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

 10. Katelyn D. Ratliff Napisał/a:
  29.11.13

  W 2005 roku dokonała się kolejna zmiana art. 4 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – zmiany wprowadziła ustawa z 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (DzU nr 100, poz. 835), która obowiązuje do dziś. Zasadniczej zmianie uległy kryteria (kwalifikacje) dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po tych zmianach osoby chcące wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa, lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Napisz komentarz