img

W Polskim prawodawstwie wyróżnia się podział na trzy grupy budynków pod względem ich przeznaczenia:

mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

Czytaj dalej »

img

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki pod względem wysokości dzielimy na cztery grupy: niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe. Podział na w/w grupy normuje §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj dalej »

img

W obecnie obowiązujących przepisach wyróżnia się pięć kategorii zagrożenia ludzi, które określa się symbolami od ZL I do ZL V. Dokładny podział na wymienione kategorie określa § 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z tym podziałem do poszczególnych …

Czytaj dalej »

img

Czym jest tlenek węgla (Czad, CO)
Tlenek węgla nazywany również czadem to bezbarwny i bezwonny silnie trujący gaz. Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza jednak  jako produkt spalania paliw /drewno, gaz/ powstaje w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają  gęstość większą od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń.

Czytaj dalej »

img

Często odwiedzający Portal Ppoż zadają pytania jak zdobyć uprawnienia ppoż aby móc realizować zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W internecie, krąży wiele mylnych mitów na ten temat. Przykładem może być często powtarzany opinia, że każdy może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, co jest czynnością za zakresu ochrony przeciwpożarowej. To tylko jeden z wielu przykładów.  Odpowiedzi na …

Czytaj dalej »

img

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w ostatnich latach pokazują bardzo duży procent nieprawidłowości związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej budynków spośród wszystkich stwierdzanych nieprawidłowości. Jednymi z najczęstszych niedociągnięć są m.in.

Czytaj dalej »

Strona 1 z 3123»